Axudámoslle

Para facilitar o uso dos distintos servizos que a Administración de Xustiza en Galicia pon á súa disposición a través desta sede electrónica neste apartado pode atopar unha serie de espazos de axuda:

  • Preguntas frecuentes: recóllense nel as dúbidas máis habituais sobre os servizos, contidos e informacións que se ofrecen na Sede Xudicial Electrónica de Galicia.
  • Soporte técnico especializado: canle para a comunicación de incidencias ou dúbidas de carácter técnico ou informático no uso da sede xudicial electrónica: soporte-sede.xustiza@xunta.gal. O horario de atención deste servizo é: de luns a venres de 8 a 20h, excepto os festivos. Indique no texto do correo a súa consulta técnica e os datos de contacto (persoa, teléfono e horario preferente dentro do rango horario de prestación do servizo) por se fose preciso contactar telefonicamente con vostede.