Axudámoslle

A continuación, preséntanse os espazos de axuda dispoñibles para facilitar o uso dos servizos postos á súa disposición a través da Sede Xudicial Electrónica:

  • Preguntas frecuentes: recolle as dúbidas máis habituais sobre os servizos e contidos que ofrece a Sede Xudicial Electrónica de Galicia.
  • Queixas e suxestións: formulario a través do cal presentar queixas ou suxestións sobre o funcionamento dos servizos que presta a Sede Xudicial Electrónica de Galicia.
  • Formulario de asistencia técnica á cidadanía: formulario a través do que solicitar a resolución de incidencias técnicas sobre o funcionamento dos servizos que presta a Sede Xudicial Electrónica de Galicia.
  • Requirimentos técnicos: recolle os requisitos técnicos necesarios para o acceso aos contidos e servizos privados da Sede Xudial Electrónica de Galicia.