Axudámoslle

A continuación, preséntanse os espazos de axuda dispoñibles para facilitar o uso dos servizos postos á súa disposición a través da Sede Xudicial Electrónica:

  • Preguntas frecuentes: recolle as dúbidas máis habituais sobre os servizos e contidos que ofrece a Sede Xudicial Electrónica de Galicia.
  • Requirimentos técnicos: recolle os requisitos técnicos necesarios para o acceso aos contidos e servizos privados da Sede Xudial Electrónica de Galicia.
  • Canles de comunicación: presenta os medios postos ao dispor da cidadanía para obter asesoramento e/ou axuda para a resolución de dúbidas ou problemas relacionados co funcionamento da Sede Xudicial Electrónica.
  • Formulario de asistencia técnica ao cidadán: formulario a través do que solicitar a resolución de incidencias técnicas sobre o funcionamento dos servizos que presta a Sede Xudicial Electrónica de Galicia.