Soporte técnico especializado

Canle para a comunicación de incidencias ou dúbidas de carácter técnico ou informático no uso da sede xudicial electrónica:

soporte-sede.xustiza@xunta.gal

O horario de atención deste servizo é: de luns a venres de 8 a 20h, excepto os festivos.

Indique no texto do correo a súa consulta técnica e os datos de contacto (persoa, teléfono e horario preferente dentro do rango horario de prestación do servizo) por se fose preciso contactar telefonicamente con vostede.