Identificación e titularidade da sede

A través da Sede Xudicial Electrónica de Galicia realizaranse todas as actuacións, procedementos e servizos dixitais que requiran a autenticación da Administración de Xustiza ou dos cidadáns ou dos/as profesionais que os/as representan, co fin de dar cumprimento ao establecido na Lei 18/2011, do 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da información e a comunicación na Administración de Xustiza.

A Sede Xudicial Electrónica de Galicia é o enderezo web desde o cal vostede pode exercer, en condicións totalmente seguras, o seu dereito de acceso á información e aos servizos electrónicos que a Administración de Xustiza en Galicia pon á súa disposición en https://sede.xustiza.gal

A súa titularidade correspóndelle á Consellería competente en materia de provisión de medios persoais, materiais e económicos para o funcionamento da Administración de Xustiza en Galicia.

A xestión tecnolóxica da Sede Xudicial Electrónica de Galicia será levada a cabo pola entidade institucional con competencia en materia de desenvolvemento tecnolóxico da Administración de Xustiza en Galicia.

Serán responsables da xestión e os servizos postos a disposición da cidadanía e profesionais na Sede Xudicial Electrónica de Galicia, os órganos administrativos designados a tal efecto polos departamentos da Xunta de Galicia competentes na materia. Do mesmo xeito, a responsabilidade dos contidos corresponderá ao órgano que orixine dita información.

A Sede Xudicial Electrónica de Galicia  crease e regúlase pola Orde do 22 de setembro de 2016

Tal e como se regula no artigo 2 da citada Orde o ámbito de aplicación da Sede Xudicial Electrónica de Galicia esténdese á totalidade de oficinas xudiciais e fiscais con servizo de rexistro e reparto de Galicia e a outros servizos da Administración de Xustiza en Galicia, así como á cidadanía e profesionais nas súas relacións con esta Administración por medios electrónicos. 

Se vostede ten algunha dúbida, problema ou suxestión en relación co funcionamento desta sede, pode poñerse en contacto con nós a través de calquera destes medios: