Certificados de interrupción do servizo

Nesta páxina pode consultar os días e horas nos que algún servizo da Sede Xudicial Electrónica estivo interrumpido e descargar os certificados correspondentes.

  • Interrupción do servizo dende o día 4 de xaneiro de 2023 ás 16:15 horas ata as 19:30 horas (descargue o certificado)