Certificados de interrupción do servizo

Nesta páxina pode consultar os días e horas nos que algún servizo da Sede Xudicial Electrónica estivo interrumpido e descargar os certificados correspondentes.

  • Interrupción do servizo dende o día  9 de maio de 2022  ás 17:30 horas ata as 19:00 horas (descargue o certificado)
  • Interrupción do servizo dende o día  25 de abril de 2022  ás 16:00 horas ata as 19:40 horas (descargue o certificado)