Calendario de días inhábiles

Para o relativo ao cómputo de prazos considéranse inhábiles, dentro da Comunidade autónoma de Galicia, os que figuran no artigo 1 do Decreto 112/2023, do 29 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2024 correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia e na columna "Galicia" do anexo da Resolución do 23 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2024, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia:

Festivo Data
Aninovo 01/01/2024
Día de Reis 06/01/2024
Xoves Santo 28/03/2024
Venres Santo 29/03/2024
Festa do Traballo 01/05/2024
Día das Letras Galegas 17/05/2024
Día Nacional de Galicia 25/07/2024
Asunción da Virxe 15/08/2024
Festa Nacional de España 12/10/2024
Todos os Santos 01/11/2024
Día da Constitución Española 06/12/2024
Natividade do Señor 25/12/2024

 

Adicionalmente, tal e como se establece no artigo 182.1 da Lei Orgánica do Poder Xudicial deben considerarse inhábiles a efectos procesuais os sábados e domingos, os días 24 e 31 de decembro e os festivos locais aos que pertence a sede do órgano xudicial no que se pretenda levar a cabo o trámite.