Calendario de días inhábiles

Para o relativo ao cómputo de prazos considéranse inhábiles, dentro da Comunidade autónoma de Galicia, os que figuran no artigo 1 do Decreto 97/2021, de 7 de julio, por el que se determinan las fiestas de la Comunidad Autónoma de Galicia del calendario laboral para el año 2022 correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia e na columna "Galicia" do anexo da Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2022

 • Aninovo: 1/1/2022
 • Día de Reis: 6/1/2022
 • Xoves Santo: 14/4/2022
 • Venres Santo: 15/4/2022
 • Día das Letras Galegas: 17/5/2022
 • San Xoán: 24/6/2022
 • Día Nacional de Galicia: 25/7/2022
 • Asunción da Virxe: 15/8/2022
 • Festa Nacional de España: 12/10/2022
 • Día de Todos os Santos: 1/11/2022
 • Día da Constitución Española: 6/12/2022
 • Inmaculada Concepción: 8/12/2022

Adicionalmente, tal e como se establece no artigo 182.1 da Lei Orgánica do Poder Xudicial deben considerarse inhábiles a efectos procesuais os sábados e domingos, os días 24 e 31 de decembro e os festivos locais aos que pertence a sede do órgano xudicial no que se pretenda levar a cabo o trámite.