Calendario de días inhábiles

Para o relativo ao cómputo de prazos considéranse inhábiles, dentro da Comunidade autónoma de Galicia, os que figuran no artigo 1 doDecreto 166/2020, do 10 de setembro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2021 correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia e na columna "Galicia" do anexo da Resolución do 28 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2021:

 • Aninovo: 1/1/2021
 • Día de Reis: 6/1/2021
 • Día de San Xosé: 19/3/2021
 • Xoves Santo: 1/4/2021
 • Venres Santo: 2/4/2021
 • Festa do Traballo: 1/5/2021
 • Día das Letras Galegas: 17/5/2021
 • Festa Nacional de España: 12/10/2021
 • Día de Tódolos Santos:1/11/2021
 • Día da Constitución Española:06/12/2021
 • Inmaculada Concepción: 8/12/2021
 • Nadal: 25/12/2021

Adicionalmente, tal e como se establece no artigo 182.1 da Lei Orgánica do Poder Xudicial deben considerarse inhábiles a efectos procesuais os sábados e domingos, os días 24 e 31 de decembro e os festivos locais aos que pertence a sede do órgano xudicial no que se pretenda levar a cabo o trámite.