Calendario de días inhábiles

Para o relativo ao cómputo de prazos considéranse inhábiles, dentro da Comunidade autónoma de Galicia, os que figuran no artigo 1 do Decreto 134/2018, do 10 de outubro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2019 e na columna "Galicia" do anexo da Resolución do 16 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2019:

 • Aninovo: 01/01/2019
 • Día de San Xosé: 19/03/2019
 • Xoves Santo: 18/04/2019
 • Venres Santo: 19/04/2019
 • Festa do Traballo: 01/05/2019
 • Día das Letras Galegas: 17/05/2019
 • Día Nacional de Galicia: 25/07/2019
 • A Asunción: 15/08/2019
 • Día da Hispanidade: 12/10/2019
 • Todos os Santos: 01/11/2019
 • Día da Constitución: 06/12/2019
 • Nadal: 25/12/2019

Adicionalmente, tal e como se establece no artigo 182.1 da Lei Orgánica do Poder Xudicial deben considerarse inhábiles a efectos procesuais os sábados e domingos, os días 24 e 31 de decembro e os festivos locais aos que pertence a sede do órgano xudicial no que se pretenda levar a cabo o trámite.