Calendario de días inhábiles

Para o relativo ao cómputo de prazos considéranse inhábiles, dentro da Comunidade autónoma de Galicia, os que figuran no artigo 1 do Decreto 86/2017, do 7 de setembro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2018 e na columna "Galicia" do anexo da Resolución do 9 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2018:

 • Aninovo: 01/01/2018
 • Día de Reis: 06/01/2018
 • Xoves Santo: 29/03/2018
 • Venres Santo: 30/03/2018
 • Festa do Traballo: 01/05/2018
 • Día das Letras Galegas: 17/05/2018
 • Día Nacional de Galicia: 25/07/2018
 • A Asunción: 15/08/2018
 • Día da Hispanidade: 12/10/2018
 • Todos os Santos: 01/11/2018
 • Día da Constitución: 06/12/2018
 • A Inmaculada: 08/12/2018
 • Nadal: 25/12/2018

Adicionalmente, tal e como se establece no artigo 182.1 da Lei Orgánica do Poder Xudicial deben considerarse inhábiles a efectos procesuais os sábados e domingos, os días 24 e 31 de decembro e os festivos locais aos que pertence a sede do órgano xudicial no que se pretenda levar a cabo o trámite.