Calendario de días inhábiles

Para o relativo ao cómputo de prazos considéranse inhábiles, dentro da Comunidade autónoma de Galicia, os que figuran no artigo 1 do Decreto 139/2022, do 21 de xullo, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2023 correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia e na columna "Galicia" do anexo da Resolución do 24 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2023 correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia: 

Festivo Data
Día de Reis 06/01/2023
Xoves Santo 06/04/2023
Venres Santo 07/04/2023
Festa do Traballo 01/05/2023
Día das Letras Galegas 17/05/2023
Día Nacional de Galicia 25/07/2023
Asunción da Virxe 15/08/2023
Festa Nacional de España 12/10/2023
Todos os Santos 01/11/2023
Día da Constitución Española 06/12/2023
Inmaculada Concepción  08/12/2023
Natividade do Señor 25/12/2023

 

Adicionalmente, tal e como se establece no artigo 182.1 da Lei Orgánica do Poder Xudicial deben considerarse inhábiles a efectos procesuais os sábados e domingos, os días 24 e 31 de decembro e os festivos locais aos que pertence a sede do órgano xudicial no que se pretenda levar a cabo o trámite.