Sistemas de sinatura electrónica admitidos

O certificado electrónico de usuario é un sistema de acreditación que permite verificar a identidade dunha persoa, neste caso do titular deste, e asinar os datos e documentos electrónicos que se envíen, de xeito que se poida comprobar a súa integridade e procedencia.

A relación de sistemas de sinatura electrónica admitidos na Sede Xudicial Electrónica de Galicia cumpre co establecido pola Lei 6/2020, do 11 de novembro, reguladora de determinados aspectos dos servizos electrónicos de confianza.

Pode consultar nesta ligazón a relación completa de certificados e provedores de servizos de certificación aceptados pola Sede Xudicial Electrónica de Galicia.