Normativa e lexislación

Neste espazo recóllense os textos normativos estatais e autonómicos relacionados coa posta en marcha da Administración xudicial electrónica e, máis concretamente, coa da sede xudicial electrónica de Galicia, tanto a nivel estatal como autonómico.

Administración xudicial electrónica:

Datos persoais:

Administración electrónica: