Normativa e lexislación

Neste espazo recóllense os textos normativos estatais e autonómicos relacionados coa posta en marcha da Administración xudicial electrónica e, máis concretamente, coa da sede xudicial electrónica de Galicia, tanto a nivel estatal como autonómico.
Orde do 22 de setembro de 2016 pola que se crea e se regula a sede xudicial electrónica de Galicia

Administración Xudicial Electrónica:

Seguridade e datos persoais:

Administración electrónica: