Data e hora oficiais

A Sede Electrónica de Xustiza de Galicia réxese pola data e hora oficiais da Comunidade autónoma de Galicia.

A sincronización da data e a hora da sede realízase co Real Instituto e Observatorio da Armada (ROA). Para calquera trámite que se realice desde esta sede, serán a data e hora oficiais que aquí se sinalan as que teñan validez legal, e non as do equipo desde o cal se efectúa o trámite. É necesario actualizalas cando se queira ter certeza da data e a hora nun momento dado.

Data e hora oficiais

sábado, 30 de setembro de 2023 20:37:42  Actualizar