Verificación de documentos asinados

Os documentos electrónicos asinados pola Administración de Xustiza en Galicia inclúen un conxunto de números e letras coñecido como Código de Verificación Electrónica (CVE) que permiten a súa identificación unívoca.

Mediante este servizo, pode comprobar a sinatura electrónica e a integridade e autenticidade dun documento asinado dixitalmente por un ou varios representantes desta Administración. Só ten que introducir neste recadro o CVE que aparece impreso no documento que desexa verificar.

captcha
cve