Carta de Servizos

Neste espazo pode atopar os inventarios de servizos que pon á súa disposición a Administración de Xustiza, tanto en Galicia a través desta Sede Xudicial Electrónica ou do portal xustiza.gal, como outras entidades con competencias como o Ministerio de Xustiza ou o Consejo General do Poder Judicial. 

As Cartas de Servizos son os documentos a través dos que a Administración de Xustiza informa aos cidadáns sobre os servizos que teñen encomendados e os compromisos de calidade na súa prestación, así como dos dereitos dos cidadáns e resto de usuarios en relación a eles.