Conformidade a estándares de accesibilidade desta Sede

A presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais desta Sede Xudicial Electrónica procura ser independente dos dispositivos físicos e navegadores web empregados para tal fin, e accesibles para navegadores adaptados a persoas con minusvalías ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

Política de Accesibilidade

Este sitio web foi deseñado co obxectivo de que todas as persoas poidan navegar polos seus contidos sen atopar dificultades no acceso.

A política de accesibilidade aplicada neste sitio web está aliñada coas esixencias do Real Decreto 1494/2007, de 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social. 

Cumprimento dos estándares

As páxinas deste sitio web cumpren a marca AA segundo a Norma UNE 139803:2012 e as Directrices de Accesibilidade para a Contido Web 2.0 do (WCAG 2.0) pola Iniciativa de Accesibilidade Web (WAI) do World Wide Web Consortium (W3C).

Todos os requisitos do Nivel A e do Nivel AA foron comprobados mediante unha análise semi-automática da accesibilidade a través de diferentes ferramentas.

Recoméndase utilizar as versións máis recentes de navegadores tales como Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari, etc. Para a correcta visualización do portal gráfico cómpre poder executar Javascript.

Para máis detalle acudir ao espazo Requirimentos técnicos

Data da última revisión

A última revisión de accesibilidade deste portal foi realizada con data 28/09/2016.

Contacto

Na procura de mellorar de xeito continuado a accesibilidade deste portal, a Administración de Xustiza en Galicia convida a que a cidadanía notifique as dificultades coas que se puido atopar, ademais de calquera outra suxestión sobre a accesibilidade que estime, a través do servizo de atención e contacto dispoñible.