Canles de comunicación

Para obter información no caso de dúbidas ou problemas relacionados co funcionamento da sede xudicial electrónica da Administración de Xustiza en Galicia vostede pode facer uso: